TERMOMETRI

CLENNY TERMO FLASH 10S
FPAS/979233855
11,10 8,90
+
TERMOMETRO INFRAROSSI DIST RAD
FPAS/980432811
85,21 73,00
+
BRAUN PRT2000 TERMOMETRO DIGIT
FPAS/975744071
14,46 13,68
+
PIC TERMOMETRO INFRAROS AURIC
FPAS/973192572
57,58
+
TERMOMETRO PIC DIG VEDO CLEAR
FPAS/974610949
8,00
+
TERMOMETRO PIC VEDOECOPLUS V
FPAS/920335611
9,90
+